Desenvolvendo proxectos nos eidos da Cultura, Turismo e Patrimonio.

CULTURA

Procura de financiamento público para a súa xestión innovadora e internacionalización.

PATRIMONIO

Protección, preservación, activación produtiva e dinamización do patrimonio material e inmaterial.

TURISMO

En colaboración con organizacións internacionais coma a UNWTO, ICOMOS, Creative Cities Network…

EIDOSD SOLUCIÓNS

Tendendo pontes, creando alianzas.

Somos unha empresa especializada en proxectos de internacionais de turismo e cultura, que se enfoca especialmente aos relacionados coa protección, preservación, activación produtiva e dinamización do patrimonio, no seu sentido mais amplio, tanto material como inmaterial e tanto cultural como natural, ao mais alto nivel, para o seu recoñecemento (UNESCO World Heritage, Creative Cities…) e o financiamento público (proxectos europeos, axudas, licitacións…) para a súa xestión innovadora e internacionalización.

EIDOSD SOLUCIÓNS

¿Quén Somos?

EIDOSD é un equipo interdisciplinar de profesionais asentados en Galicia que traballa en ofrecer solucións e alternativas de turismo e cultura sustentable a longo prazo.

TURISMO

Levando a innovación cómo bandeira dos nosos proxectos.

CULTURA

Integrando institucións públicas, fundacións e asociacións.

SOSTENIBILIDADE

Proxectos que se desenvolven e sustentan en recursos propios.

EQUIPO

Profesionais de diferentes eidos con probada experiencia na xestión de fondos europeos.

Últimos Proxectos

UN PASO ADIANTE A PROL DE CULTURA

Levando Galicia cara ó mundo.

A nosa empresa é unha consultora creada en febreiro de 2015 cunha clara vocación internacional. Acumulamos anos de experiencia colaborando, tramitando e xestionando con éxito candidaturas UNESCO e proxectos europeos promovidos por entidades públicas e privadas de Galicia dentro de diferentes programas como URBACT, ERASMUS , Interreg, Horizonte 2020 etc… 

Contacta con nós


    Os datos facilitados neste formulario formarán parte do ficheiro de Actividades de Tratamento do que é responsable EidosD (B27466721) coa única finalidade de xestionar a presente solicitude, sempre dacordo co RGPD e a LOPDGDD. Os datos non se comunicarán nunca a terceiros, salvo obriga legal. En todo momento pode exercer os seus dereitos de aacceso, rectificación, supresión, limitación e oposición escribindo á info@doseidos.com.